10.2.2018. NaFuLi / YIlves - MuSaFutsal



10.2.2018. NaFuLi / YIlves - MuSaFutsal



10.2.2018. NaFuLi / YIlves - MuSaFutsal



10.2.2018. NaFuLi / YIlves - MuSaFutsal



10.2.2018. NaFuLi / YIlves - MuSaFutsal



10.2.2018. NaFuLi / YIlves - MuSaFutsal






27.1.2018. NaFuLi / YIlves - Liikunnan Riemu



27.1.2018. NaFuLi / YIlves - Liikunnan Riemu



27.1.2018. NaFuLi / YIlves - Liikunnan Riemu



27.1.2018. NaFuLi / YIlves - Liikunnan Riemu



27.1.2018. NaFuLi / YIlves - Liikunnan Riemu



27.1.2018. NaFuLi / YIlves - Liikunnan Riemu



27.1.2018. NaFuLi / YIlves - Liikunnan Riemu



27.1.2018. NaFuLi / YIlves - Liikunnan Riemu






20.1.2018. NaFuLi / YIlves - GFT/Prinsessat



20.1.2018. NaFuLi / YIlves - GFT/Prinsessat



20.1.2018. NaFuLi / YIlves - GFT/Prinsessat



20.1.2018. NaFuLi / YIlves - GFT/Prinsessat



20.1.2018. NaFuLi / YIlves - GFT/Prinsessat



20.1.2018. NaFuLi / YIlves - GFT/Prinsessat



20.1.2018. NaFuLi / YIlves - GFT/Prinsessat



20.1.2018. NaFuLi / YIlves - GFT/Prinsessat



20.1.2018. NaFuLi / YIlves - GFT/Prinsessat






13.1.2018. NaFuLi / KaDy - YIlves



13.1.2018. NaFuLi / KaDy - YIlves



13.1.2018. NaFuLi / KaDy - YIlves



13.1.2018. NaFuLi / KaDy - YIlves



13.1.2018. NaFuLi / KaDy - YIlves



13.1.2018. NaFuLi / KaDy - YIlves



13.1.2018. NaFuLi / KaDy - YIlves



13.1.2018. NaFuLi / KaDy - YIlves



13.1.2018. NaFuLi / KaDy - YIlves



13.1.2018. NaFuLi / KaDy - YIlves



13.1.2018. NaFuLi / KaDy - YIlves



13.1.2018. NaFuLi / KaDy - YIlves






16.12.2017. NaFuLi / YIlves - FC Sport-j



16.12.2017. NaFuLi / YIlves - FC Sport-j



16.12.2017. NaFuLi / YIlves - FC Sport-j



16.12.2017. NaFuLi / YIlves - FC Sport-j



16.12.2017. NaFuLi / YIlves - FC Sport-j






2.12.2017. NaFuLi / FC Sport-j - YIlves



2.12.2017. NaFuLi / FC Sport-j - YIlves



2.12.2017. NaFuLi / FC Sport-j - YIlves



2.12.2017. NaFuLi / FC Sport-j - YIlves



2.12.2017. NaFuLi / FC Sport-j - YIlves



2.12.2017. NaFuLi / FC Sport-j - YIlves



2.12.2017. NaFuLi / FC Sport-j - YIlves



2.12.2017. NaFuLi / FC Sport-j - YIlves



2.12.2017. NaFuLi / FC Sport-j - YIlves



2.12.2017. NaFuLi / FC Sport-j - YIlves






18.11.2017. NaFuLi / YIlves - KaDy



18.11.2017. NaFuLi / YIlves - KaDy



18.11.2017. NaFuLi / YIlves - KaDy



18.11.2017. NaFuLi / YIlves - KaDy



18.11.2017. NaFuLi / YIlves - KaDy



18.11.2017. NaFuLi / YIlves - KaDy






12.11.2017. NaFuLi / GFT/Prinsessat - YIlves



12.11.2017. NaFuLi / GFT/Prinsessat - YIlves



12.11.2017. NaFuLi / GFT/Prinsessat - YIlves



12.11.2017. NaFuLi / GFT/Prinsessat - YIlves



12.11.2017. NaFuLi / GFT/Prinsessat - YIlves



12.11.2017. NaFuLi / GFT/Prinsessat - YIlves



12.11.2017. NaFuLi / GFT/Prinsessat - YIlves



12.11.2017. NaFuLi / GFT/Prinsessat - YIlves



12.11.2017. NaFuLi / GFT/Prinsessat - YIlves



12.11.2017. NaFuLi / GFT/Prinsessat - YIlves






11.11.2017. NaFuLi / FC Nokia - YIlves



11.11.2017. NaFuLi / FC Nokia - YIlves



11.11.2017. NaFuLi / FC Nokia - YIlves



11.11.2017. NaFuLi / FC Nokia - YIlves



11.11.2017. NaFuLi / FC Nokia - YIlves



11.11.2017. NaFuLi / FC Nokia - YIlves



11.11.2017. NaFuLi / FC Nokia - YIlves



11.11.2017. NaFuLi / FC Nokia - YIlves



11.11.2017. NaFuLi / FC Nokia - YIlves






28.10.2017. NaFuLi / Liikunnan Riemu - YIlves



28.10.2017. NaFuLi / Liikunnan Riemu - YIlves



28.10.2017. NaFuLi / Liikunnan Riemu - YIlves



28.10.2017. NaFuLi / Liikunnan Riemu - YIlves



28.10.2017. NaFuLi / Liikunnan Riemu - YIlves



28.10.2017. NaFuLi / Liikunnan Riemu - YIlves



28.10.2017. NaFuLi / Liikunnan Riemu - YIlves



28.10.2017. NaFuLi / Liikunnan Riemu - YIlves



28.10.2017. NaFuLi / Liikunnan Riemu - YIlves



28.10.2017. NaFuLi / Liikunnan Riemu - YIlves






21.10.2017. NaFuLi / YIlves - ACE



21.10.2017. NaFuLi / YIlves - ACE



21.10.2017. NaFuLi / YIlves - ACE



21.10.2017. NaFuLi / YIlves - ACE



21.10.2017. NaFuLi / YIlves - ACE



21.10.2017. NaFuLi / YIlves - ACE



21.10.2017. NaFuLi / YIlves - ACE



21.10.2017. NaFuLi / YIlves - ACE






14.10.2017. NaFuLi / MuSaFutsal - YIlves



14.10.2017. NaFuLi / MuSaFutsal - YIlves



14.10.2017. NaFuLi / MuSaFutsal - YIlves



14.10.2017. NaFuLi / MuSaFutsal - YIlves



14.10.2017. NaFuLi / MuSaFutsal - YIlves



14.10.2017. NaFuLi / MuSaFutsal - YIlves






7.10.2017. NaFuLi / YIlves - Ilves FS



7.10.2017. NaFuLi / YIlves - Ilves FS



7.10.2017. NaFuLi / YIlves - Ilves FS



7.10.2017. NaFuLi / YIlves - Ilves FS



7.10.2017. NaFuLi / YIlves - Ilves FS



7.10.2017. NaFuLi / YIlves - Ilves FS



7.10.2017. NaFuLi / YIlves - Ilves FS



7.10.2017. NaFuLi / YIlves - Ilves FS






30.9.2017. NaFuLi / YIlves - FTK



30.9.2017. NaFuLi / YIlves - FTK



30.9.2017. NaFuLi / YIlves - FTK



30.9.2017. NaFuLi / YIlves - FTK



30.9.2017. NaFuLi / YIlves - FTK



30.9.2017. NaFuLi / YIlves - FTK



30.9.2017. NaFuLi / YIlves - FTK



30.9.2017. NaFuLi / YIlves - FTK






4.3.2017. NaFuLi / Ilves FS - YIlves



4.3.2017. NaFuLi / Ilves FS - YIlves



4.3.2017. NaFuLi / Ilves FS - YIlves



4.3.2017. NaFuLi / Ilves FS - YIlves



4.3.2017. NaFuLi / Ilves FS - YIlves



4.3.2017. NaFuLi / Ilves FS - YIlves



4.3.2017. NaFuLi / Ilves FS - YIlves



4.3.2017. NaFuLi / Ilves FS - YIlves



4.3.2017. NaFuLi / Ilves FS - YIlves



4.3.2017. NaFuLi / Ilves FS - YIlves



4.3.2017. NaFuLi / Ilves FS - YIlves



4.3.2017. NaFuLi / Ilves FS - YIlves



4.3.2017. NaFuLi / Ilves FS - YIlves



4.3.2017. NaFuLi / Ilves FS - YIlves






23.2.2017. NaFuLi / FC Nokia - YIlves



23.2.2017. NaFuLi / FC Nokia - YIlves



23.2.2017. NaFuLi / FC Nokia - YIlves



23.2.2017. NaFuLi / FC Nokia - YIlves



23.2.2017. NaFuLi / FC Nokia - YIlves






18.2.2017. NaFuLi / YIlves - ACE



18.2.2017. NaFuLi / YIlves - ACE



18.2.2017. NaFuLi / YIlves - ACE



18.2.2017. NaFuLi / YIlves - ACE



18.2.2017. NaFuLi / YIlves - ACE



18.2.2017. NaFuLi / YIlves - ACE



18.2.2017. NaFuLi / YIlves - ACE



18.2.2017. NaFuLi / YIlves - ACE






28.1.2017. NaFuLi / YIlves - FC Sport-j



28.1.2017. NaFuLi / YIlves - FC Sport-j



28.1.2017. NaFuLi / YIlves - FC Sport-j



28.1.2017. NaFuLi / YIlves - FC Sport-j



28.1.2017. NaFuLi / YIlves - FC Sport-j



28.1.2017. NaFuLi / YIlves - FC Sport-j



28.1.2017. NaFuLi / YIlves - FC Sport-j



28.1.2017. NaFuLi / YIlves - FC Sport-j



28.1.2017. NaFuLi / YIlves - FC Sport-j



28.1.2017. NaFuLi / YIlves - FC Sport-j



28.1.2017. NaFuLi / YIlves - FC Sport-j



28.1.2017. NaFuLi / YIlves - FC Sport-j



28.1.2017. NaFuLi / YIlves - FC Sport-j






21.1.2017. NaFuLi / YIlves - MuSaFutsal



21.1.2017. NaFuLi / YIlves - MuSaFutsal



21.1.2017. NaFuLi / YIlves - MuSaFutsal



21.1.2017. NaFuLi / YIlves - MuSaFutsal



21.1.2017. NaFuLi / YIlves - MuSaFutsal



21.1.2017. NaFuLi / YIlves - MuSaFutsal



21.1.2017. NaFuLi / YIlves - MuSaFutsal



21.1.2017. NaFuLi / YIlves - MuSaFutsal



21.1.2017. NaFuLi / YIlves - MuSaFutsal






15.1.2017. NaFuLi / JoFu- YIlves



15.1.2017. NaFuLi / JoFu- YIlves



15.1.2017. NaFuLi / JoFu- YIlves



15.1.2017. NaFuLi / JoFu- YIlves



15.1.2017. NaFuLi / JoFu- YIlves



15.1.2017. NaFuLi / JoFu- YIlves



15.1.2017. NaFuLi / JoFu- YIlves



15.1.2017. NaFuLi / JoFu- YIlves



15.1.2017. NaFuLi / JoFu- YIlves



15.1.2017. NaFuLi / JoFu- YIlves






14.1.2017. NaFuLi / FTK - YIlves



14.1.2017. NaFuLi / FTK - YIlves



14.1.2017. NaFuLi / FTK - YIlves



14.1.2017. NaFuLi / FTK - YIlves



14.1.2017. NaFuLi / FTK - YIlves



14.1.2017. NaFuLi / FTK - YIlves



14.1.2017. NaFuLi / FTK - YIlves






7.1.2017. NaFuLi / YIlves - Riemu



7.1.2017. NaFuLi / YIlves - Riemu



7.1.2017. NaFuLi / YIlves - Riemu



7.1.2017. NaFuLi / YIlves - Riemu



7.1.2017. NaFuLi / YIlves - Riemu



7.1.2017. NaFuLi / YIlves - Riemu



7.1.2017. NaFuLi / YIlves - Riemu



7.1.2017. NaFuLi / YIlves - Riemu



7.1.2017. NaFuLi / YIlves - Riemu






17.12.2016. NaFuLi / GFT - YIlves



17.12.2016. NaFuLi / GFT - YIlves



17.12.2016. NaFuLi / GFT - YIlves



17.12.2016. NaFuLi / GFT - YIlves



17.12.2016. NaFuLi / GFT - YIlves



17.12.2016. NaFuLi / GFT - YIlves






11.12.2016. NaFuLi / YIlves - JoFu



11.12.2016. NaFuLi / YIlves - JoFu



11.12.2016. NaFuLi / YIlves - JoFu



11.12.2016. NaFuLi / YIlves - JoFu



11.12.2016. NaFuLi / YIlves - JoFu



11.12.2016. NaFuLi / YIlves - JoFu






8.12.2016. FS Cup / YIlves - Ilves FS



8.12.2016. FS Cup / YIlves - Ilves FS



8.12.2016. FS Cup / YIlves - Ilves FS



8.12.2016. FS Cup / YIlves - Ilves FS



8.12.2016. FS Cup / YIlves - Ilves FS



8.12.2016. FS Cup / YIlves - Ilves FS



8.12.2016. FS Cup / YIlves - Ilves FS



8.12.2016. FS Cup / YIlves - Ilves FS



8.12.2016. FS Cup / YIlves - Ilves FS






3.12.2016. NaFuLi / FC Sport-j - YIlves



3.12.2016. NaFuLi / FC Sport-j - YIlves



3.12.2016. NaFuLi / FC Sport-j - YIlves



3.12.2016. NaFuLi / FC Sport-j - YIlves






23.11.2016. NaFuLi / MuSaFutsal - YIlves



23.11.2016. NaFuLi / MuSaFutsal - YIlves



23.11.2016. NaFuLi / MuSaFutsal - YIlves



23.11.2016. NaFuLi / MuSaFutsal - YIlves



23.11.2016. NaFuLi / MuSaFutsal - YIlves






19.11.2016. NaFuLi / YIlves - FTK



19.11.2016. NaFuLi / YIlves - FTK



19.11.2016. NaFuLi / YIlves - FTK



19.11.2016. NaFuLi / YIlves - FTK



19.11.2016. NaFuLi / YIlves - FTK



19.11.2016. NaFuLi / YIlves - FTK



19.11.2016. NaFuLi / YIlves - FTK



19.11.2016. NaFuLi / YIlves - FTK






12.11.2016. NaFuLi / YIlves - Ilves FS



12.11.2016. NaFuLi / YIlves - Ilves FS



12.11.2016. NaFuLi / YIlves - Ilves FS



12.11.2016. NaFuLi / YIlves - Ilves FS






6.11.2016. NaFuLi / ACE - YIlves



6.11.2016. NaFuLi / ACE - YIlves



6.11.2016. NaFuLi / ACE - YIlves



6.11.2016. NaFuLi / ACE - YIlves



6.11.2016. NaFuLi / ACE - YIlves



6.11.2016. NaFuLi / ACE - YIlves



6.11.2016. NaFuLi / ACE - YIlves



6.11.2016. NaFuLi / ACE - YIlves



6.11.2016. NaFuLi / ACE - YIlves



6.11.2016. NaFuLi / ACE - YIlves



6.11.2016. NaFuLi / ACE - YIlves



6.11.2016. NaFuLi / ACE - YIlves






3.11.2016. FS Cup / YIlves - FC Nokia



3.11.2016. FS Cup / YIlves - FC Nokia



3.11.2016. FS Cup / YIlves - FC Nokia



3.11.2016. FS Cup / YIlves - FC Nokia



3.11.2016. FS Cup / YIlves - FC Nokia



3.11.2016. FS Cup / YIlves - FC Nokia



3.11.2016. FS Cup / YIlves - FC Nokia






25.10.2016. NaFuLi / YIlves - FC Nokia



25.10.2016. NaFuLi / YIlves - FC Nokia



25.10.2016. NaFuLi / YIlves - FC Nokia



25.10.2016. NaFuLi / YIlves - FC Nokia






15.10.2016. NaFuLi / YIlves - GFT/Prinsessat



15.10.2016. NaFuLi / YIlves - GFT/Prinsessat



15.10.2016. NaFuLi / YIlves - GFT/Prinsessat



15.10.2016. NaFuLi / YIlves - GFT/Prinsessat



15.10.2016. NaFuLi / YIlves - GFT/Prinsessat



15.10.2016. NaFuLi / YIlves - GFT/Prinsessat



15.10.2016. NaFuLi / YIlves - GFT/Prinsessat






8.10.2016. NaFuLi / Liikunnan Riemu - YIlves



8.10.2016. NaFuLi / Liikunnan Riemu - YIlves



8.10.2016. NaFuLi / Liikunnan Riemu - YIlves



8.10.2016. NaFuLi / Liikunnan Riemu - YIlves



8.10.2016. NaFuLi / Liikunnan Riemu - YIlves



8.10.2016. NaFuLi / Liikunnan Riemu - YIlves



8.10.2016. NaFuLi / Liikunnan Riemu - YIlves



8.10.2016. NaFuLi / Liikunnan Riemu - YIlves






24.9.2016. N2 / PIF - YIlves



24.9.2016. N2 / PIF - YIlves



24.9.2016. N2 / PIF - YIlves



24.9.2016. N2 / PIF - YIlves



24.9.2016. N2 / PIF - YIlves



24.9.2016. N2 / PIF - YIlves



24.9.2016. N2 / PIF - YIlves



24.9.2016. N2 / PIF - YIlves



24.9.2016. N2 / PIF - YIlves






17.9.2016. N2 / YIlves - ÅIFK



17.9.2016. N2 / YIlves - ÅIFK



17.9.2016. N2 / YIlves - ÅIFK



17.9.2016. N2 / YIlves - ÅIFK






10.9.2016. N2 / YIlves - TuWe/2



10.9.2016. N2 / YIlves - TuWe/2



10.9.2016. N2 / YIlves - TuWe/2






3.9.2016. N2 / TPV - YIlves



3.9.2016. N2 / TPV - YIlves



3.9.2016. N2 / TPV - YIlves






26.8.2016. N2 / YIlves - FC Nokia



26.8.2016. N2 / YIlves - FC Nokia



26.8.2016. N2 / YIlves - FC Nokia



26.8.2016. N2 / YIlves - FC Nokia






20.8.2016. N2 / TuPy - YIlves



20.8.2016. N2 / TuPy - YIlves



20.8.2016. N2 / TuPy - YIlves



20.8.2016. N2 / TuPy - YIlves



20.8.2016. N2 / TuPy - YIlves



20.8.2016. N2 / TuPy - YIlves



20.8.2016. N2 / TuPy - YIlves



20.8.2016. N2 / TuPy - YIlves



20.8.2016. N2 / TuPy - YIlves



20.8.2016. N2 / TuPy - YIlves



20.8.2016. N2 / TuPy - YIlves



20.8.2016. N2 / TuPy - YIlves



20.8.2016. N2 / TuPy - YIlves



20.8.2016. N2 / TuPy - YIlves



20.8.2016. N2 / TuPy - YIlves



20.8.2016. N2 / TuPy - YIlves






13.8.2016. N2 / YIlves - NiceFutis/2



13.8.2016. N2 / YIlves - NiceFutis/2



13.8.2016. N2 / YIlves - NiceFutis/2



13.8.2016. N2 / YIlves - NiceFutis/2



13.8.2016. N2 / YIlves - NiceFutis/2



13.8.2016. N2 / YIlves - NiceFutis/2



13.8.2016. N2 / YIlves - NiceFutis/2



13.8.2016. N2 / YIlves - NiceFutis/2






3.8.2016. N2 / YIlves - Ilves-Kissat



3.8.2016. N2 / YIlves - Ilves-Kissat



3.8.2016. N2 / YIlves - Ilves-Kissat



3.8.2016. N2 / YIlves - Ilves-Kissat



3.8.2016. N2 / YIlves - Ilves-Kissat



3.8.2016. N2 / YIlves - Ilves-Kissat



3.8.2016. N2 / YIlves - Ilves-Kissat



3.8.2016. N2 / YIlves - Ilves-Kissat



3.8.2016. N2 / YIlves - Ilves-Kissat



3.8.2016. N2 / YIlves - Ilves-Kissat



3.8.2016. N2 / YIlves - Ilves-Kissat



3.8.2016. N2 / YIlves - Ilves-Kissat



3.8.2016. N2 / YIlves - Ilves-Kissat



3.8.2016. N2 / YIlves - Ilves-Kissat






30.7.2016. N2 / Härmä - YIlves



30.7.2016. N2 / Härmä - YIlves



30.7.2016. N2 / Härmä - YIlves



30.7.2016. N2 / Härmä - YIlves



30.7.2016. N2 / Härmä - YIlves



30.7.2016. N2 / Härmä - YIlves



30.7.2016. N2 / Härmä - YIlves



30.7.2016. N2 / Härmä - YIlves



30.7.2016. N2 / Härmä - YIlves



30.7.2016. N2 / Härmä - YIlves



30.7.2016. N2 / Härmä - YIlves






23.7.2016. N2 / YIlves - PIF



23.7.2016. N2 / YIlves - PIF



23.7.2016. N2 / YIlves - PIF



23.7.2016. N2 / YIlves - PIF



23.7.2016. N2 / YIlves - PIF



23.7.2016. N2 / YIlves - PIF



23.7.2016. N2 / YIlves - PIF



23.7.2016. N2 / YIlves - PIF



23.7.2016. N2 / YIlves - PIF



23.7.2016. N2 / YIlves - PIF



23.7.2016. N2 / YIlves - PIF



23.7.2016. N2 / YIlves - PIF



23.7.2016. N2 / YIlves - PIF



23.7.2016. N2 / YIlves - PIF



23.7.2016. N2 / YIlves - PIF



23.7.2016. N2 / YIlves - PIF



23.7.2016. N2 / YIlves - PIF






16.7.2016. N2 / ÅIFK - YIlves



16.7.2016. N2 / ÅIFK - YIlves



16.7.2016. N2 / ÅIFK - YIlves



16.7.2016. N2 / ÅIFK - YIlves



16.7.2016. N2 / ÅIFK - YIlves



16.7.2016. N2 / ÅIFK - YIlves



16.7.2016. N2 / ÅIFK - YIlves



16.7.2016. N2 / ÅIFK - YIlves



16.7.2016. N2 / ÅIFK - YIlves



16.7.2016. N2 / ÅIFK - YIlves



16.7.2016. N2 / ÅIFK - YIlves



16.7.2016. N2 / ÅIFK - YIlves



16.7.2016. N2 / ÅIFK - YIlves



16.7.2016. N2 / ÅIFK - YIlves



16.7.2016. N2 / ÅIFK - YIlves



16.7.2016. N2 / ÅIFK - YIlves



16.7.2016. N2 / ÅIFK - YIlves



16.7.2016. N2 / ÅIFK - YIlves



16.7.2016. N2 / ÅIFK - YIlves



16.7.2016. N2 / ÅIFK - YIlves






17.6.2016. N2 / TuWe/2 - YIlves



17.6.2016. N2 / TuWe/2 - YIlves



17.6.2016. N2 / TuWe/2 - YIlves






10.6.2016. N2 / YIlves - TPV



10.6.2016. N2 / YIlves - TPV



10.6.2016. N2 / YIlves - TPV



10.6.2016. N2 / YIlves - TPV



10.6.2016. N2 / YIlves - TPV



10.6.2016. N2 / YIlves - TPV



10.6.2016. N2 / YIlves - TPV



10.6.2016. N2 / YIlves - TPV



10.6.2016. N2 / YIlves - TPV



10.6.2016. N2 / YIlves - TPV



10.6.2016. N2 / YIlves - TPV



10.6.2016. N2 / YIlves - TPV



10.6.2016. N2 / YIlves - TPV






26.5.2016. N2 / FC Nokia - YIlves



26.5.2016. N2 / FC Nokia - YIlves



26.5.2016. N2 / FC Nokia - YIlves



26.5.2016. N2 / FC Nokia - YIlves



26.5.2016. N2 / FC Nokia - YIlves



26.5.2016. N2 / FC Nokia - YIlves



26.5.2016. N2 / FC Nokia - YIlves



26.5.2016. N2 / FC Nokia - YIlves



26.5.2016. N2 / FC Nokia - YIlves



26.5.2016. N2 / FC Nokia - YIlves



26.5.2016. N2 / FC Nokia - YIlves



26.5.2016. N2 / FC Nokia - YIlves



26.5.2016. N2 / FC Nokia - YIlves



26.5.2016. N2 / FC Nokia - YIlves



26.5.2016. N2 / FC Nokia - YIlves






21.5.2016. N2 / YIlves - TuPy



21.5.2016. N2 / YIlves - TuPy



21.5.2016. N2 / YIlves - TuPy



21.5.2016. N2 / YIlves - TuPy



21.5.2016. N2 / YIlves - TuPy



21.5.2016. N2 / YIlves - TuPy



21.5.2016. N2 / YIlves - TuPy






14.5.2016. N2 / NiceFutis/2 - YIlves



14.5.2016. N2 / NiceFutis/2 - YIlves



14.5.2016. N2 / NiceFutis/2 - YIlves



14.5.2016. N2 / NiceFutis/2 - YIlves



14.5.2016. N2 / NiceFutis/2 - YIlves



14.5.2016. N2 / NiceFutis/2 - YIlves



14.5.2016. N2 / NiceFutis/2 - YIlves



14.5.2016. N2 / NiceFutis/2 - YIlves



14.5.2016. N2 / NiceFutis/2 - YIlves






7.5.2016. N2 / Ilves-Kissat - YIlves



7.5.2016. N2 / Ilves-Kissat - YIlves



27.5.2016. N2 / Ilves-Kissat - YIlves



7.5.2016. N2 / Ilves-Kissat - YIlves



7.5.2016. N2 / Ilves-Kissat - YIlves



7.5.2016. N2 / Ilves-Kissat - YIlves



7.5.2016. N2 / Ilves-Kissat - YIlves



7.5.2016 N2 / Ilves-Kissat - YIlves



7.5.2016. N2 / Ilves-Kissat - YIlves



7.5.2016. N2 / Ilves-Kissat - YIlves



7.5.2016 N2 / Ilves-Kissat - YIlves



7.5.2016. N2 / Ilves-Kissat - YIlves



7.5.2016. N2 / Ilves-Kissat - YIlves



7.5.2016 N2 / Ilves-Kissat - YIlves



7.5.2016 N2 / Ilves-Kissat - YIlves



7.5.2016. N2 / Ilves-Kissat - YIlves



7.5.2016 N2 / Ilves-Kissat - YIlves



7.5.2016 N2 / Ilves-Kissat - YIlves






29.4.2016. N2 / YIlves - Härmä



29.4.2016. N2 / YIlves - Härmä



29.4.2016. N2 / YIlves - Härmä



29.4.2016. N2 / YIlves - Härmä



29.4.2016. N2 / YIlves - Härmä



29.4.2016. N2 / YIlves - Härmä



29.4.2016. N2 / YIlves - Härmä



29.4.2016. N2 / YIlves - Härmä



29.4.2016. N2 / YIlves - Härmä



29.4.2016. N2 / YIlves - Härmä






27.2.2016. NaFuLi / FTK - YIlves



27.2.2016. NaFuLi / FTK - YIlves



27.2.2016. NaFuLi / FTK - YIlves



27.2.2016. NaFuLi / FTK - YIlves



27.2.2016. NaFuLi / FTK - YIlves



27.2.2016. NaFuLi / FTK - YIlves



27.2.2016. NaFuLi / FTK - YIlves



27.2.2016. NaFuLi / FTK - YIlves



27.2.2016. NaFuLi / FTK - YIlves



27.2.2016. NaFuLi / FTK - YIlves



27.2.2016. NaFuLi / FTK - YIlves



27.2.2016. NaFuLi / FTK - YIlves



27.2.2016. NaFuLi / FTK - YIlves



27.2.2016. NaFuLi / FTK - YIlves



27.2.2016. NaFuLi / FTK - YIlves



27.2.2016. NaFuLi / FTK - YIlves






20.2.2016. NaFuLi / YIlves - Ilves FS



20.2.2016. NaFuLi / YIlves - Ilves FS



20.2.2016. NaFuLi / YIlves - Ilves FS



20.2.2016. NaFuLi / YIlves - Ilves FS



20.2.2016. NaFuLi / YIlves - Ilves FS



20.2.2016. NaFuLi / YIlves - Ilves FS



20.2.2016. NaFuLi / YIlves - Ilves FS



20.2.2016. NaFuLi / YIlves - Ilves FS



20.2.2016. NaFuLi / YIlves - Ilves FS



20.2.2016. NaFuLi / YIlves - Ilves FS



20.2.2016. NaFuLi / YIlves - Ilves FS



20.2.2016. NaFuLi / YIlves - Ilves FS






14.2.2016. NaFuLi / MuSa Futsal - YIlves



14.2.2016. NaFuLi / MuSa Futsal - YIlves



14.2.2016. NaFuLi / MuSa Futsal - YIlves



14.2.2016. NaFuLi / MuSa Futsal - YIlves



14.2.2016. NaFuLi / MuSa Futsal - YIlves



14.2.2016. NaFuLi / MuSa Futsal - YIlves



14.2.2016. NaFuLi / MuSa Futsal - YIlves






6.2.2016. NaFuLi / YIlves - GFT/Prinsessat



6.2.2016. NaFuLi / YIlves - GFT/Prinsessat



6.2.2016. NaFuLi / YIlves - GFT/Prinsessat



6.2.2016. NaFuLi / YIlves - GFT/Prinsessat



6.2.2016. NaFuLi / YIlves - GFT/Prinsessat



6.2.2016. NaFuLi / YIlves - GFT/Prinsessat



6.2.2016. NaFuLi / YIlves - GFT/Prinsessat



6.2.2016. NaFuLi / YIlves - GFT/Prinsessat



6.2.2016. NaFuLi / YIlves - GFT/Prinsessat



6.2.2016. NaFuLi / YIlves - GFT/Prinsessat






29.1.2016. NaFuLi / ACE - YIlves



29.1.2016. NaFuLi / ACE - YIlves



29.1.2016. NaFuLi / ACE - YIlves



29.1.2016. NaFuLi / ACE - YIlves



29.1.2016. NaFuLi / ACE - YIlves



29.1.2016. NaFuLi / ACE - YIlves



29.1.2016. NaFuLi / ACE - YIlves



29.1.2016. NaFuLi / ACE - YIlves



29.1.2016. NaFuLi / ACE - YIlves



29.1.2016. NaFuLi / ACE - YIlves






16.1.2016. NaFuLi / FC Nokia - YIlves



16.1.2016. NaFuLi / FC Nokia - YIlves



16.1.2016. NaFuLi / FC Nokia - YIlves



16.1.2016. NaFuLi / FC Nokia - YIlves



16.1.2016. NaFuLi / FC Nokia - YIlves



16.1.2016. NaFuLi / FC Nokia - YIlves



16.1.2016. NaFuLi / FC Nokia - YIlves



16.1.2016. NaFuLi / FC Nokia - YIlves



16.1.2016. NaFuLi / FC Nokia - YIlves



16.1.2016. NaFuLi / FC Nokia - YIlves



16.1.2016. NaFuLi / FC Nokia - YIlves



16.1.2016. NaFuLi / FC Nokia - YIlves



16.1.2016. NaFuLi / FC Nokia - YIlves



16.1.2016. NaFuLi / FC Nokia - YIlves



16.1.2016. NaFuLi / FC Nokia - YIlves



16.1.2016. NaFuLi / FC Nokia - YIlves






9.1.2016. NaFuLi / YIlves - FC Sport-j



9.1.2016. NaFuLi / YIlves - FC Sport-j



9.1.2016. NaFuLi / YIlves - FC Sport-j



9.1.2016. NaFuLi / YIlves - FC Sport-j



9.1.2016. NaFuLi / YIlves - FC Sport-j



9.1.2016. NaFuLi / YIlves - FC Sport-j



9.1.2016. NaFuLi / YIlves - FC Sport-j






2.1.2016. NaFuLi / SiPS Futsal - YIlves



2.1.2016. NaFuLi / SiPS Futsal - YIlves



2.1.2016. NaFuLi / SiPS Futsal - YIlves



2.1.2016. NaFuLi / SiPS Futsal - YIlves



2.1.2016. NaFuLi / SiPS Futsal - YIlves



2.1.2016. NaFuLi / SiPS Futsal - YIlves



2.1.2016. NaFuLi / SiPS Futsal - YIlves



2.1.2016. NaFuLi / SiPS Futsal - YIlves



2.1.2016. NaFuLi / SiPS Futsal - YIlves



2.1.2016. NaFuLi / SiPS Futsal - YIlves



2.1.2016. NaFuLi / SiPS Futsal - YIlves



2.1.2016. NaFuLi / SiPS Futsal - YIlves



2.1.2016. NaFuLi / SiPS Futsal - YIlves



2.1.2016. NaFuLi / SiPS Futsal - YIlves



2.1.2016. NaFuLi / SiPS Futsal - YIlves



2.1.2016. NaFuLi / SiPS Futsal - YIlves



2.1.2016. NaFuLi / SiPS Futsal - YIlves



2.1.2016. NaFuLi / SiPS Futsal - YIlves



2.1.2016. NaFuLi / SiPS Futsal - YIlves



2.1.2016. NaFuLi / SiPS Futsal - YIlves






20.12.2015. NaFuLi / YIlves - FTK



20.12.2015. NaFuLi / YIlves - FTK



20.12.2015. NaFuLi / YIlves - FTK



20.12.2015. NaFuLi / YIlves - FTK



20.12.2015. NaFuLi / YIlves - FTK






18.12.2015. NaFuLi / LLuja - YIlves



18.12.2015. NaFuLi / LLuja - YIlves



18.12.2015. NaFuLi / LLuja - YIlves



18.12.2015. NaFuLi / LLuja - YIlves



18.12.2015. NaFuLi / LLuja - YIlves



18.12.2015. NaFuLi / LLuja - YIlves



18.12.2015. NaFuLi / LLuja - YIlves



18.12.2015. NaFuLi / LLuja - YIlves



18.12.2015. NaFuLi / LLuja - YIlves



18.12.2015. NaFuLi / LLuja - YIlves



18.12.2015. NaFuLi / LLuja - YIlves






14.12.2015. FS-Cup / YIlves - ACE



14.12.2015. FS-Cup / YIlves - ACE



14.12.2015. FS-Cup / YIlves - ACE



14.12.2015. FS-Cup / YIlves - ACE



14.12.2015. FS-Cup / YIlves - ACE






4.12.2015. NaFuLi / Ilves FS - YIlves



4.12.2015. NaFuLi / Ilves FS - YIlves



4.12.2015. NaFuLi / Ilves FS - YIlves



4.12.2015. NaFuLi / Ilves FS - YIlves



4.12.2015. NaFuLi / Ilves FS - YIlves



4.12.2015. NaFuLi / Ilves FS - YIlves



4.12.2015. NaFuLi / Ilves FS - YIlves



4.12.2015. NaFuLi / Ilves FS - YIlves



4.12.2015. NaFuLi / Ilves FS - YIlves






28.11.2015. NaFuLi / YIlves - MuSa Futsal



28.11.2015. NaFuLi / YIlves - MuSa Futsal



28.11.2015. NaFuLi / YIlves - MuSa Futsal



28.11.2015. NaFuLi / YIlves - MuSa Futsal






21.11.2015. NaFuLi / GFT/Prinsessat - YIlves



21.11.2015. NaFuLi / GFT/Prinsessat - YIlves



21.11.2015. NaFuLi / GFT/Prinsessat - YIlves



21.11.2015. NaFuLi / GFT/Prinsessat - YIlves



21.11.2015. NaFuLi / GFT/Prinsessat - YIlves



21.11.2015. NaFuLi / GFT/Prinsessat - YIlves



21.11.2015. NaFuLi / GFT/Prinsessat - YIlves



21.11.2015. NaFuLi / GFT/Prinsessat - YIlves



21.11.2015. NaFuLi / GFT/Prinsessat - YIlves



21.11.2015. NaFuLi / GFT/Prinsessat - YIlves



21.11.2015. NaFuLi / GFT/Prinsessat - YIlves






14.11.2015. NaFuLi / YIlves - ACE



14.11.2015. NaFuLi/ YIlves - ACE



14.11.2015. NaFuLi / YIlves - ACE



14.11.2015. NaFuLi / YIlves - ACE



14.11.2015. NaFuLi / YIlves - ACE



14.11.2015. NaFuLi / YIlves - ACE



14.11.2015. NaFuLi / YIlves - ACE






8.11.2015. FS-Cup / Liikunnan Riemu - YIlves



8.11.2015. FS-Cup / Liikunnan Riemu - YIlves



8.11.2015. FS-Cup / Liikunnan Riemu - YIlves



8.11.2015. FS-Cup / Liikunnan Riemu - YIlves



8.11.2015. FS-Cup / Liikunnan Riemu - YIlves



8.11.2015. FS-Cup / Liikunnan Riemu - YIlves



8.11.2015. FS-Cup / Liikunnan Riemu - YIlves



8.11.2015. FS-Cup / Liikunnan Riemu - YIlves



8.11.2015. FS-Cup / Liikunnan Riemu - YIlves






7.11.2015. NaFuLi / FC Nokia - YIlves



7.11.2015. NaFuLi / FC Nokia - YIlves



7.11.2015. NaFuLi / FC Nokia - YIlves



7.11.2015. NaFuLi / FC Nokia - YIlves



7.11.2015. NaFuLi / FC Nokia - YIlves



7.11.2015. NaFuLi / FC Nokia - YIlves



7.11.2015. NaFuLi / FC Nokia - YIlves



7.11.2015. NaFuLi / FC Nokia - YIlves






31.10.2015. NaFuLi / FC Sport-j - YIlves



31.10.2015. NaFuLi / FC Sport-j - YIlves



31.10.2015. NaFuLi / FC Sport-j - YIlves



31.10.2015. NaFuLi / FC Sport-j - YIlves



31.10.2015. NaFuLi / FC Sport-j - YIlves



31.10.2015. NaFuLi / FC Sport-j - YIlves



31.10.2015. NaFuLi / FC Sport-j - YIlves



31.10.2015. NaFuLi / FC Sport-j - YIlves



31.10.2015. NaFuLi / FC Sport-j - YIlves






24.10.2015. NaFuLi / YIlves - SiPS Futsal



24.10.2015. NaFuLi / YIlves - SiPS Futsal



24.10.2015. NaFuLi / YIlves - SiPS Futsal



24.10.2015. NaFuLi / YIlves - SiPS Futsal



24.10.2015. NaFuLi / YIlves - SiPS Futsal



24.10.2015. NaFuLi / YIlves - SiPS Futsal



24.10.2015. NaFuLi / YIlves - SiPS Futsal



24.10.2015. NaFuLi / YIlves - SiPS Futsal



24.10.2015. NaFuLi / YIlves - SiPS Futsal



24.10.2015. NaFuLi / YIlves - SiPS Futsal



24.10.2015. NaFuLi / YIlves - SiPS Futsal






17.10.2015. NaFuLi / YIlves - LLuja



17.10.2015. NaFuLi / YIlves - LLuja



17.10.2015. NaFuLi / YIlves - LLuja



17.10.2015. NaFuLi / YIlves - LLuja



17.10.2015. NaFuLi / YIlves - LLuja



17.10.2015. NaFuLi / YIlves - LLuja



17.10.2015. NaFuLi / YIlves - LLuja



17.10.2015. NaFuLi / YIlves - LLuja



17.10.2015. NaFuLi / YIlves - LLuja



17.10.2015. NaFuLi / YIlves - LLuja











<< Edellinen

YIlveksen naisten vauhdissa mukana: